Blomberg, Knut Hugo

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1909-11-03
Gamla kyrkogården
Kvarter: 40
Gravplats: 1614
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0140 1614
Gravrättstid: 1830-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Lovall, Fr.Wilhelm
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1905-05-24
Sjölund, Johan Fritiof
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1940-09-12
Lundin, J.Wilhelm
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1908-04-03
Östlund, Johan Valfrid
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1914-04-09
Strand, Tor Allan
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1942-12-19
Thimon, John Gustaf
Född
1919-01-08
Avliden
2000-05-09
Gravsatt
2000-05-31
Tjerneld, C.G.
Född
-
Avliden
1872
Gravsatt
1872
Ström, A.E.
Född
-
Avliden
1874
Gravsatt
1874
Jacobson, F.
Född
-
Avliden
1897
Gravsatt
1898
Psilander, C.G.E.
Född
-
Avliden
1882
Gravsatt
1882
Schvartz, G.F.
Född
-
Avliden
1878
Gravsatt
1878
Sjöström, C.J.
Född
-
Avliden
1888
Gravsatt
1888
Hallgren, H.M.
Född
-
Avliden
1882
Gravsatt
1882

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.