Eneroth, Carola Kristina

Född: -
Avliden: 1940-11-20
Gravsatt: 1940-11-27
Gamla kyrkogården
Kvarter: 42
Gravplats: 1650
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0142 1650
Gravrättstid: 1899-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Eneroth, Andrea
Född
-
Avliden
1935-08-16
Gravsatt
1935-08-21
Eneroth, Lisette Charlotta
Född
-
Avliden
1911-03-05
Gravsatt
1911-03-12
Eneroth, Olof Kristian Jakob Daniel
Född
-
Avliden
1945-05-03
Gravsatt
1945-05-09
Eneroth, Andreas Otto
Född
1841-03-12
Avliden
1899-02-26
Gravsatt
1899

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.