Thermaenius, Edvard

Född: 1896-12-14
Avliden: 1965-04-16
Gravsatt: 1965-04-24
Gamla kyrkogården
Kvarter: 45
Gravplats: 1798
Hemort: Oscar
Gravplatsnummer: 0145 1798
Gravrättstid: 1920-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Thermaenius-Uggla, Sigrid Emelia Ch
Född
-
Avliden
1921-01-07
Gravsatt
1921-01-13
Thermaenius, Rut Elisabeth
Född
-
Avliden
1948-03-10
Gravsatt
1948-03-17
Thermaenius, Karin Sigrid Jenny
Född
1900-10-06
Avliden
1981-06-05
Gravsatt
1981-07-16
Thermaenius, Ellen Ingegerd Larsdot
Född
1900-03-27
Avliden
1989-12-11
Gravsatt
1990-03-08
Thermaenius, Göran Magnus
Född
1928-05-05
Avliden
1987-08-27
Gravsatt
1987-09-30
Thermaenius, Gunilla Sigrid Elisabeth
Född
1942-03-21
Avliden
1996-01-02
Gravsatt
1996-05-28

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.