Knutsson, Gösta Lars August

Född: 1908-10-12
Avliden: 1973-04-04
Gravsatt: 1973-06-19
Gamla kyrkogården
Kvarter: 48
Gravplats: 1908B
Hemort: Helga Trefaldighet
Gravplatsnummer: 0148 1908B
Gravrättstid: 1973-01-01 - 2023-12-31

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.