Giesecke, Elly Alfhild Matilda

Född: 1916-05-17
Avliden: 2004-11-24
Gravsatt: 2005-05-17
Gamla kyrkogården
Kvarter: 49
Gravplats: 0200
Hemort: Maria Magdalena
Gravplatsnummer: 0149 0200
Gravrättstid: 1999-09-16 - 2049-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Ottosson, Karl Bernt Vilhelm
Född
1932-01-28
Avliden
1999-07-21
Gravsatt
1999-10-12
Ottosson, Barbro Irene
Född
1933-03-31
Avliden
2009-02-12
Gravsatt
2009-10-19

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.