Oden, Sven Ludvig Alexander

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1934-05-10
Gamla kyrkogården
Kvarter: 49
Gravplats: 1948
Hemort: Engelbrekt
Gravplatsnummer: 0149 1948
Gravrättstid: 1920-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Lindencrona, Wilhelm Haldan Alvarez
Född
1887-03-13
Avliden
1972-09-13
Gravsatt
1972-11-03
Lindencrona, Agnes Frideborg Magdalena
Född
1899-09-13
Avliden
1997-10-25
Gravsatt
1997-12-03
Oden, Emelia Sofia
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1920-02-14

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.