Lugn, Per Johan

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1934-03-19
Gamla kyrkogården
Kvarter: 49
Gravplats: 1952
Hemort: Oscar
Gravplatsnummer: 0149 1952
Gravrättstid: 1919-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Lugn, Gunhild Florida Katarina
Född
1881-12-24
Avliden
1965-12-03
Gravsatt
1965-12-22
Henschen, Emilia
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1919-09-17
Henschen, Esaias
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1927-11-11

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.