Hamne, Walfrid August

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1936-06-26
Gamla kyrkogården
Kvarter: 50
Gravplats: 2037
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0150 2037
Gravrättstid: 1936-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Hamne, Stig Walfrid
Född
-
Avliden
1961-09-10
Gravsatt
1961-10-07
Hamne, Sven August
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1942-06-10
Hamne, Elna Fredrika
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1951-07-22
Hamne, Karin Ingegerd F. Stålfors
Född
1907-11-27
Avliden
1989-12-21
Gravsatt
1990-03-16

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.