Almén, Tore August

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1919-03-20
Gamla kyrkogården
Kvarter: 52
Gravplats: 0012
Gravplatsnummer: 0152 0012
Gravrättstid: 1870-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Almén, August Teodor
Född
1833
Avliden
-
Gravsatt
1903-11-29
Almén, Susanna
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1919-07-01
Almén, Gunhild
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1954-04-10
Almén, Kristina Maria
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1938-10-14
Sterky, Ulla Elisabeth
Född
1901-11-05
Avliden
1995-08-04
Gravsatt
1995-10-27

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.