Svanberg,, Lars F

Född: 1805
Avliden: -
Gravsatt: 1878
Gamla kyrkogården
Kvarter: 52
Gravplats: 0015
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0152 0015
Gravrättstid: 1860-01-01 - för all framtid

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.