Widman, Henrik Ernst Ragnar

Född: 1920-06-02
Avliden: 1998-06-25
Gravsatt: 1998-07-28
Gamla kyrkogården
Kvarter: 52
Gravplats: 0019
Hemort: Stora Kopparberg
Gravplatsnummer: 0152 0019
Gravrättstid: 1919-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Widman, Karl Ragnar Viking
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1931-10-03
Widman, Oskar
Född
1852-01-02
Avliden
1930-08-26
Gravsatt
1930
Widman, Emilie Mariane Karen Margrete
Född
1882-10-22
Avliden
1970-09-16
Gravsatt
1970-10-02
Widman, Gertrud
Född
-
Avliden
1919
Gravsatt
-
Widman, Karl Oscar
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1930-09-01
Widman, Britta
Född
1920-05-14
Avliden
2011-07-05
Gravsatt
2011-10-24

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.