Östberg, Gustaf

Född: -
Avliden: 1871
Gravsatt: -
Gamla kyrkogården
Kvarter: 52
Gravplats: 0051
Gravplatsnummer: 0152 0051
Gravrättstid: 1855-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Östberg, Ann-Louise f. Grill
Född
-
Avliden
1898
Gravsatt
-
Östberg, Eva
Född
-
Avliden
1898
Gravsatt
-
von Hofsten, Elsa Emelia Mathilda
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1929-09-05
Sandberg, Erik Oskar Olof
Född
1909-09-30
Avliden
1991-01-17
Gravsatt
1991-01-29
von Hofsten, Nils Gustaf Erland
Född
1881-10-02
Avliden
1967-01-18
Gravsatt
1967-04-27
von Hofsten, Carin Gerda Math. f. Berlin
Född
1893-06-27
Avliden
1968-05-28
Gravsatt
1968-08-21
Sandberg, Louise
Född
1913-11-21
Avliden
2003-10-20
Gravsatt
2003-12-29

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.