Beskow, Ingegerd Fanny K S f. Tällberg

Född: 1887-10-09
Avliden: 1978-08-19
Gravsatt: 1978-09-15
Gamla kyrkogården
Kvarter: 52
Gravplats: 0057
Hemort: Oscar
Gravplatsnummer: 0152 0057
Gravrättstid: 1826-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Tullberg, Otto Fredrik
Född
1803
Avliden
1853
Gravsatt
1853
Tullberg, Tycho Fredrik Hugo
Född
1842-10-09
Avliden
1920-04-24
Gravsatt
1920-04-28
Duse, Sofia f. von Linne
Född
1757-11-08
Avliden
1830-02-20
Gravsatt
1830
von Linné, Lovisa
Född
1749-12-24
Avliden
1839-03-24
Gravsatt
1839
Tullberg, Fanny f. Hägglöf
Född
-
Avliden
1936-02-12
Gravsatt
1936-02-15
Beskow, Einar August
Född
1880
Avliden
1946-12-16
Gravsatt
1947-01-02
Duse, Samuel Christoffer
Född
1748-04-15
Avliden
1826-04-01
Gravsatt
1826
Ridderbielke, Fredr. Magnus
Född
1772-05-06
Avliden
1841-02-07
Gravsatt
1841
Duse, Johanna Elisabeth Sophia Jeanette
Född
1784-12-15
Avliden
1845-06-07
Gravsatt
1845
Tainsh, Alasdair Ramsay
Född
1913-01-17
Avliden
1998-08-19
Gravsatt
1998-10-16
Ridderbielke, Christoffer
Född
1811-06-23
Avliden
1811-06-26
Gravsatt
1811
Beskow, Einar Tycho Wilhelm
Född
1916-09-23
Avliden
2007-05-13
Gravsatt
2007-09-07
Ödman, Elof Johan Tycho
Född
1874-08-09
Avliden
1882-03-29
Gravsatt
1882
Tainsh Beskow, Karin Ingegerd
Född
1912-09-11
Avliden
2003-07-07
Gravsatt
2003-09-05
Ridderbielke, Sofia Lov. Chr.
Född
1815-03-24
Avliden
1885-02-21
Gravsatt
1885
Ridderbielke, Chr. Mauritz
Född
1813-04-25
Avliden
1893-01-20
Gravsatt
1893
Beskow, Birgitta f. Hellström
Född
1921-05-20
Avliden
1983-02-15
Gravsatt
1983-06-14
Ödman, Otto Sven Petrus
Född
1872-07-21
Avliden
1877-02-12
Gravsatt
1877

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.