Nilsson, Sven Augustinus

Född: 1914-11-09
Avliden: 1997-11-23
Gravsatt: 1998-01-09
Gamla kyrkogården
Kvarter: 52
Gravplats: 0058
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0152 0058
Gravrättstid: 1997-11-25 - 2047-12-31

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.