Stiernstedt, Louise

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1940-09-23
Gamla kyrkogården
Kvarter: 55
Gravplats: 0220
Gravplatsnummer: 0155 0220
Gravrättstid: 1919-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Stiernstedt, Gustaf
Född
1879-10-28
Avliden
-
Gravsatt
1932-09-21
Stiernstedt, Teodor
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1928-03-02
Stiernstedt, Emilia Ottilia Lousia
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1929-01-03
Stiernstedt, Elin
Född
1876-07-29
Avliden
1965-04-01
Gravsatt
1965-04-09
Stiernstedt, Eva Marianne
Född
1915-01-24
Avliden
1997-06-02
Gravsatt
1997-07-04
Stiernstedt, Henrietta
Född
1982-10-31
Avliden
1970-01-10
Gravsatt
1970-01-23
Wallstén, Viveca
Född
1907-01-31
Avliden
2002-06-29
Gravsatt
2002-09-13

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.