Davidsson, Åke

Född: 1913-03-04
Avliden: 2004-07-04
Gravsatt: 2004-09-02
Gamla kyrkogården
Kvarter: 57
Gravplats: 0447
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0157 0447
Gravrättstid: 2004-07-15 - 2037-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Davidsson, Carin Gunilla
Född
1920-03-28
Avliden
2011-07-17
Gravsatt
2012-06-05

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.