Bergkvist, Erik Albert

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1962-02-08
Gamla kyrkogården
Kvarter: 08
Gravplats: 2381
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0208 2381
Gravrättstid: 1962-01-01 - 2027-12-31

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.