Lindroth, Sten Hjalmar

Född: 1914-12-28
Avliden: 1980-09-01
Gravsatt: 1980-11-03
Gamla kyrkogården
Kvarter: 12
Gravplats: 0728
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0212 0728
Gravrättstid: 1931-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Kollberg, Birgitta Margareta Mathilda
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1931-02-05
Lindroth, Gunilla
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1961-10-10
Kollberg, Elsa Mathilda f. Wetterhall
Född
1880-06-19
Avliden
1977-07-07
Gravsatt
1977-09-23
Kollberg, Oskar
Född
1878-10-01
Avliden
1973-07-18
Gravsatt
1973-09-11
Lindroth, Per Hjalmar
Född
1949-09-10
Avliden
2006-11-09
Gravsatt
2007-05-28

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.