Brolin, Sven Elof

Född: 1914-05-05
Avliden: 1997-09-06
Gravsatt: 1997-09-30
Gamla kyrkogården
Kvarter: 12
Gravplats: 0775
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0212 0775
Gravrättstid: 1997-09-17 - 2047-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Brolin, Lilly Evelina
Född
1912-02-12
Avliden
2010-04-15
Gravsatt
2010-05-12

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.