Wåhlin, Sven Erik

Född: 1906-10-25
Avliden: 1984-09-19
Gravsatt: 1984-10-03
Gamla kyrkogården
Kvarter: 17
Gravplats: 1361
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0217 1361
Gravrättstid: 1984-01-01 - 2034-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Wåhlin, Barbro Elisabet
Född
1908-12-04
Avliden
2001-08-27
Gravsatt
2001-09-20

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.