Liljefors, Ruben Mattias

Född: 1871
Avliden: -
Gravsatt: 1936-03-10
Gamla kyrkogården
Kvarter: 20
Gravplats: 0909
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0220 0909
Gravrättstid: 1931-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Liljefors, Christiane Egelind
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1931-10-10

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.