Nordström, Kurt Henning

Född: 1935-01-28
Avliden: 2000-03-10
Gravsatt: 2000-05-10
Gamla kyrkogården
Kvarter: 24
Gravplats: 1950
Hemort: Gottsunda
Gravplatsnummer: 0224 1950
Gravrättstid: 1947-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Nordström, Agnes Elida
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1947-12-08
Nordström, Erik
Född
1887-04-04
Avliden
1970-02-24
Gravsatt
1970-03-05
Olsson, Wivi Erika
Född
1930-01-06
Avliden
2007-08-25
Gravsatt
2008-08-27
Olsson, Gösta
Född
1926-01-08
Avliden
2014-07-20
Gravsatt
2014-11-25

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.