Åqvist, Ernst Gösta

Född: 1904-10-20
Avliden: 1999-07-16
Gravsatt: 1999-10-20
Gamla kyrkogården
Kvarter: 03
Gravplats: 0307
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0303 0307
Gravrättstid: 1974-01-01 - 2024-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Åqvist, Hildur Margit f. Nordholm
Född
1904-01-07
Avliden
1974-07-26
Gravsatt
1974-09-16

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.