Persson, Nikolae Johan Axel Viktor

Född: 1918-08-20
Avliden: 2000-03-13
Gravsatt: 2000-04-05
Gamla kyrkogården
Kvarter: 10
Gravplats: 0274
Hemort: Gamla Uppsala
Gravplatsnummer: 0310 0274
Gravrättstid: 1958-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Persson, Viktoria
Född
1887
Avliden
-
Gravsatt
1958-12-10
Hillervik, Munck Anne-Marie Charlotte
Född
1914-08-19
Avliden
1995-05-12
Gravsatt
1995-08-25
Persson, Carl Axel Stefan
Född
1916-11-23
Avliden
1969-01-12
Gravsatt
1969-01-31
Persson, Axel Valdemar
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
-

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.