Lundman, Johannes Bertil

Född: 1899-09-28
Avliden: 1993-11-05
Gravsatt: 1993-11-30
Gamla kyrkogården
Kvarter: 13
Gravplats: 0846
Hemort: Helga Trefaldighet
Gravplatsnummer: 0313 0846
Gravrättstid: 1993-01-01 - 2043-12-31

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.