Moberg, Carl Allan

Född: 1896-06-05
Avliden: 1978-06-19
Gravsatt: 1978-07-14
Gamla kyrkogården
Kvarter: 14
Gravplats: 1016
Hemort: Helga Trefaldighet
Gravplatsnummer: 0314 1016
Gravrättstid: 1948-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Moberg, Carl Erik
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1948-02-27
Moberg, Lydia Natalia
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1957-03-05
Moberg, Emma Elisabeth
Född
1896-01-31
Avliden
1984-12-26
Gravsatt
1985-05-08

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.