Oxenstierna, Gunnar Gabriel

Född: 1897-06-28
Avliden: 1939-09-25
Gravsatt: 1969-06-05
Gamla kyrkogården
Kvarter: 14
Gravplats: 1119
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0314 1119
Gravrättstid: 1949-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

von Homjakoff, Alic Katarina
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1949-04-26
Oxenstierna, Miliza
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1961-10-24

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.