Thomson, Anna-Lisa

Född: 1905
Avliden: -
Gravsatt: 1952-02-17
Gamla kyrkogården
Kvarter: 18
Gravplats: 1310
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0318 1310
Gravrättstid: 1952-01-01 - för all framtid

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.