Wittrock, Ulf Claes Tomas

Född: 1920-04-08
Avliden: 1999-05-09
Gravsatt: 1999-06-17
Gamla kyrkogården
Kvarter: 24
Gravplats: 2781
Hemort: Helga Trefaldighet
Gravplatsnummer: 0324 2781
Gravrättstid: 1983-01-01 - 2036-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Blomqvist, Johanna
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1948-12-28
Wittrock, Märta Matilda f. Wohlin
Född
1885-01-23
Avliden
1983-10-21
Gravsatt
1983-11-18
Wittrock, Dag Georg
Född
1915-04-02
Avliden
1985-10-01
Gravsatt
1985-10-24
Wittrock, Gerd Dora Kristina
Född
1912-12-16
Avliden
2011-06-12
Gravsatt
2011-09-06

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.