Åberg, Jan Håkan

Född: 1916-03-10
Avliden: 2012-01-08
Gravsatt: 2012-10-19
Hammarby kyrkogård
Kvarter: 03
Gravplats: 0163
Hemort: Ärentuna församling
Gravplatsnummer: 0603 0163
Gravrättstid: 2005-11-28 - 2037-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Ljung Åberg, Karin Kerstin Birgitta
Född
1942-01-01
Avliden
2005-11-02
Gravsatt
2005-12-14

Uppsala pastorat

Hammarby kyrkogård

Hammarby kyrkogård är belägen söder om centrala Uppsala. Kyrkogården är från 1937 och den ursprungliga delen har en central axel kantad av mäktiga thujor och en vacker lindalle.