Delblanc, Sven Axel Herman

Född: 1931-05-26
Avliden: 1992-12-15
Gravsatt: 1992-12-23
Hammarby kyrkogård
Kvarter: 06
Gravplats: 0010
Hemort: Gottsunda
Gravplatsnummer: 0606 0010
Gravrättstid: 1992-01-01 - 2042-12-31

Uppsala pastorat

Hammarby kyrkogård

Hammarby kyrkogård är belägen söder om centrala Uppsala. Kyrkogården är från 1937 och den ursprungliga delen har en central axel kantad av mäktiga thujor och en vacker lindalle.