Gustafsson, Sven Otto

Född: 1899-10-04
Avliden: 1964-12-28
Gravsatt: 1965-01-20
Gamla Uppsala kyrkogård
Kvarter: 01
Gravplats: 0221
Hemort: Gamla Uppsala
Gravplatsnummer: 0801 0221
Gravrättstid: 1923-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Gustafsson, Per August
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1923-02-10
Gustafsson, Karin
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1940-11-29
Gustafsson, Olga Maria
Född
1899-08-06
Avliden
1996-01-28
Gravsatt
1996-05-29
Gustafsson, Sven Rune
Född
1927-02-15
Avliden
2012-02-15
Gravsatt
2012-04-03
Gustafsson, Rut Naemi Margareta
Född
1924-01-04
Avliden
2012-11-26
Gravsatt
2013-06-04

Uppsala pastorat

Gamla Uppsala kyrkogård

Gamla Uppsala kyrkogård ligger på samma ås som de tre kungshögarna i norra delen av Uppsala.