Sundborg, Åke Olof Fritiof

Född: 1921-10-15
Avliden: 2007-05-23
Gravsatt: 2007-09-06
Gamla kyrkogården
Kvarter: 55
Gravplats: 0171
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0155 0171
Gravrättstid: 2007-05-28 - 2032-12-31

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.