Matell, Hans Axel Mårten

Född: 1925-10-21
Avliden: 2003-10-21
Gravsatt: 2003-12-16
Gamla kyrkogården
Kvarter: 03
Gravplats: 0200B
Hemort: Helga Trefaldighet
Gravplatsnummer: 0103 0200B
Gravrättstid: 2003-10-30 - 2028-12-31

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.