Hornwall, Gert Helmer Daniel

Född: 1911-09-10
Avliden: 2002-02-28
Gravsatt: 2002-05-07
Gamla kyrkogården
Kvarter: 01
Gravplats: 0011
Hemort: Uppsala Domkyrko
Gravplatsnummer: 0101 0011
Gravrättstid: 2002-03-15 - 2029-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Hornwall, Margareta Anna Alfhilda
Född
1911-12-15
Avliden
2003-12-19
Gravsatt
2004-03-26
Dross, Helena Ellen Metha
Född
1925-06-08
Avliden
2003-12-19
Gravsatt
2004-03-26

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.