Pascual Söderbaum, Caterina Rosa Gertrud

Född: 1962-09-10
Avliden: 2015-12-24
Gravsatt: 2016-05-13
Gamla kyrkogården
Kvarter: 13
Gravplats: 0727
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0113 0727
Gravrättstid: 2016-02-11 - 2041-12-31

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.