Gardefeldt, Tore

Född: 1920-01-28
Avliden: 2006-08-16
Gravsatt: 2007-01-12
Norra Kyrkogården Örebro
Kvarter: Ängeln
Gravplats: 0022
Hemort: Sofiagatan 10 Ö-O
Gravplatsnummer: 01ÄNGE 0022
Gravrättstid: 2006-10-31 - 2036-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Gerdefeldt, Anna-Lisa
Född
1921-04-13
Avliden
2011-01-31
Gravsatt
2011-08-19