Bergman, Hjalmar

Född: 1883-09-19
Avliden: 1931-01-01
Gravsatt: 1978-11-16
Norra Kyrkogården Örebro
Kvarter: Ängeln
Gravplats: 0375
Hemort: Stockholm
Gravplatsnummer: 01ÄNGE 0375
Gravrättstid: 1978-11-14 - 2028-11-13

Övriga gravsatta i denna grav

Bergman, Elsa Stina
Född
1888-04-29
Avliden
1976-07-03
Gravsatt
1978-11-16

Örebro pastorat