Rosenberg, Erik

Född: 1902-08-17
Avliden: 1971-12-20
Gravsatt: 1972-01-08
Almby Kyrkogård Örebro
Kvarter: NYA
Gravplats: 0378-B
Hemort: Bruksg. 7 Ö-O
Gravplatsnummer: 03NYA 0378-B
Gravrättstid: 1942-12-24 - för all framtid

Örebro pastorat