Bergkvist, Erik

Född: -
Avliden: 1953
Gravsatt: -
Almby Kyrkogård Örebro
Kvarter: NYA
Gravplats: 0939-40
Hemort: Hagv. 18 Ö-O
Gravplatsnummer: 03NYA 0939-40
Gravrättstid: 1953-08-13 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Bergkvist, Lena
Född
1876-06-06
Avliden
-
Gravsatt
1961-12-03
Steele, Agnes Helena
Född
1899-09-24
Avliden
1994-08-01
Gravsatt
1994-09-29