Buddee, Jörg Karl Friedrich

Född: 1915-01-24
Avliden: 2003-12-03
Gravsatt: 2004-06-01
Nikolai Kyrkogård Örebro
Kvarter: A
Gravplats: 0146
Hemort: Räntmästarg 27 Ö-O
Gravplatsnummer: 04A 0146
Gravrättstid: 2004-03-25 - 2029-12-31