Wetter, John Bertil

Född: 1913-08-16
Avliden: 1988-11-12
Gravsatt: 1988-12-27
Hackvads Kyrkogård
Kvarter: I
Gravplats: 0003-04
Hemort: Bärsta Hackvad
Gravplatsnummer: 10I 0003-04
Gravrättstid: 1847-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Wetter, Cecilia
Född
1920
Avliden
1968
Gravsatt
1968
Stenius, Ulla
Född
1904
Avliden
1970
Gravsatt
1970
Wetter, Margareta Kristina Johanna
Född
1902-12-02
Avliden
1986-05-09
Gravsatt
1986-06-13
Wetter, Rut Anna Louise
Född
1916-04-28
Avliden
1989-06-16
Gravsatt
1990-05-28