Pandey,

Född: 2018-12-07
Avliden: 2018-12-12
Gravsatt: 2018-12-28
Lilla Dalens Begravningsplats
Kvarter: Kvarter D kistor
Gravplats: 0088C
Hemort: Botkyrka församling
Gravplatsnummer: 2D 0088C
Gravrättstid: 2018-12-28 - 2043-12-31
Botkyrka församling
08-530 222 75

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac