Lundberg, Eric Seth

Född: 1918-01-08
Avliden: 1992-07-30
Gravsatt: 1992-08-13
Gamla kyrkogården
Kvarter: 04
Gravplats: 1367
Hemort: Uppsala Domkyrko
Gravplatsnummer: 0404 1367
Gravrättstid: 1992-01-01 - 2042-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Kraemer-Lundberg, Edit Viola Maria
Född
1922-01-15
Avliden
2016-12-13
Gravsatt
2016-12-30

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.