Boethius, Axel Carl

Född: 1889-07-18
Avliden: 1969-05-07
Gravsatt: 1969-05-28
Gamla kyrkogården
Kvarter: 01
Gravplats: 0100
Hemort: Arvika
Gravplatsnummer: 0401 0100
Gravrättstid: 1965-01-01 - 2021-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Boethius, Majlen Madeleine Rafaela
Född
1897-12-04
Avliden
1965-04-17
Gravsatt
1965-04-26

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.