Svanström, FRANS J.P.

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1909-07-10
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 08B
Gravplats: 00054
Gravplatsnummer: 2208B 00054
Gravrättstid: 1864-06-01 - för all framtid

Visa stor karta »

Övriga gravsatta i denna grav

Svanström, LAURA JOHANNA
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1864-05-11
Svanström, FRANS GUSTAF
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1883-02-28
Eriksson, SOFIA B.
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1887-06-22
Levertin, LOVISA F.
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1889-03-23
Svanström, JOHANNA S.G.
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1916-05-15
Svanström, NILS LEONARD
Född
1868-01-19
Avliden
1924-12-09
Gravsatt
1924-12-16
Biesert, BARN
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1929-01-25
Åberg, KARL OTTO FRITHIOF
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1940-10-12
Svanström, KARL OLOF
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1943-11-30
Svanström, SIGRID MATILDA
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1944-05-29
Åberg, ELLEN JOHANNA
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1950-11-21
Åberg, ADELINE M.A.V.
Född
1903-01-13
Avliden
1968-06-28
Gravsatt
1968-07-11
Åberg, FRANS EINAR F.
Född
1889-07-12
Avliden
1970-10-07
Gravsatt
1970-11-04
Åberg, ELSA MARIA V.
Född
1898-06-29
Avliden
1972-05-30
Gravsatt
1972-06-22
Åberg, KURT OTTO FRITIOF
Född
1892-10-28
Avliden
1972-04-23
Gravsatt
1972-06-22
Åberg, ASTRID HILMA M.
Född
1904-04-20
Avliden
1988-12-15
Gravsatt
1989-02-03