Rahmqvist, TORE SIGGESSON

Född: 1912-10-13
Avliden: 1985-10-19
Gravsatt: 1985-10-31
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 14B
Gravplats: 00098A
Gravplatsnummer: 2214B 00098A
Gravrättstid: 1963-12-12 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Rahmqvist, KARL ANDERS S.
Född
1887-01-11
Avliden
1974-09-05
Gravsatt
1974-09-17
Rahmqvist, INGEBORG A.M.
Född
1889-01-21
Avliden
1988-12-09
Gravsatt
1989-01-03
Rahmqvist, INGA
Född
1919-09-28
Avliden
1995-01-14
Gravsatt
1995-02-03

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning