Karlsson, URSULA A.A.

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1930-10-15
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 16A4
Gravplats: 03125
Gravplatsnummer: 2216A4 03125
Gravrättstid: 1930-10-15 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Karlsson, MARIA
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1946-10-13
Centergren, ALFRIDA M.L.
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1955-09-26
Herring, SIGNE NATALIA
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1957-04-24
Karlsson, JOHAN MARTIN Julius
Född
1881-07-12
Avliden
1960-07-04
Gravsatt
1960-07-22
Björkvall, RUT
Född
1890-11-30
Avliden
1987-07-01
Gravsatt
1987-07-30

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning