Åberg, MARTIN ANDREAS

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1946-11-15
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 17A
Gravplats: 00001
Gravplatsnummer: 2217A 00001
Gravrättstid: 1946-11-15 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Åberg, RUT HILDA JOHANNA
Född
1891-02-25
Avliden
1960-05-19
Gravsatt
1960-06-09

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning