Kjellberg Lundqvist, MARGARETA DAGMAR

Född: 1916-02-03
Avliden: 2005-09-10
Gravsatt: 2006-06-11
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 17G
Gravplats: 00661
Hemort: Stockholm
Gravplatsnummer: 2217G 00661
Gravrättstid: 2006-06-11 - 2034-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Lundqvist, Carl
Född
1912-02-09
Avliden
2009-03-30
Gravsatt
2009-11-03